Åpen programvare

Åpen programvare - noen rettslige problemstillinger

2009-01, Odd Randgaard Kleiva

Omslag for CompLex 2009-01

Denne boken ser på juridiske aspekter ved fri og åpen programvare. Både opphavsrettslige, obligasjonsrettslige, avtalerettslige og erstatningsrettslige problemstillinger blir behandlet.

Hva blir omfattet av copyleft etter GPL? Hva skjer hvis bidragsyteren til et åpen kildekodeprosjekt ikke har opphavsrett til bidraget, og hva skjer hvis en lisenstaker ikke respekterer kravene i lisensen, som f. eks. kravet om å tilgjengeliggjøre kildekode etter GPL? Hvordan inngås slike lisensavtaler? Og hvem er egentlig lisensgiver? Disse og mange andre spørsmål blir drøftet. Boken forsøker å belyse disse problemstillingene generelt og ser derfor på flere av de populære lisensene.

Boken er primært skrevet for jurister, men kan også ha interesse for andre som arbeider med åpen kildekode.

Boken er skrevet av Odd R. Kleiva mens han arbeidet som vitenskapelig assistent ved Senter for Rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Forfatteren har, i tillegg til Master i rettsvitenskap fra UiO våren 2008, også en Bachelor-grad i informatikk fra UiO høsten 2007, tatt parallelt med jusstudiene. Han har også arbeidet som programmerer ved siden av studiene.

For tiden, 2008/2009, studerer han ved The London School of Economics and Political Science for en LL.M. grad i «Corporate and Commercial Law».

Emneord: opphavsrett
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35