Vurdering av personvernnemndas praksis 2001 - 2008

Vurdering av personvernnemndas praksis 2001 - 2008

2009-03, Peter Blume

Omslag for CompLex 2009-03

Der gives en vurdering af de afgørelser, som er truffet af Personvernnemnda i dettes to første perioder (2001-2008). Fokus er på de hensyn og afvejninger, som nævnet har tillagt betydning først og fremmest i relation til fortolkning og anvendelse af personopplysningsloven. Problemstillinger, der inddrages, omfatter bl.a. fjernsynsovervågning og i tilknytning hertil det generelle spørgsmål om hvorfor der er et personværn, betydningen af den registreredes samtykke, hvad skal der forstås ved elektronisk persondatabehandling, er biologisk materiale (blod) persondata, og hvorledes bør biometriske identifikationsmidler vurderes. Samlet fremhæves vigtige træk af udviklingen af norsk personværn.

Peter Blume, dr.jur., er professor i retsinformatik ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Les hele utgivelsen CompLex 2009-03 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35