Automatisert inndragning

Automatisert inndragning

2011-03, Inger Marie Sunde

Omslag for CompLex 2011-03

Kan politiet sette opp et filter på internett og inndra alle barnepornobilder som fanges opp av filteret? Dette er et av spørsmålene som behandles i Inger Marie Sundes doktoravhandling.

Avhandlingen analyserer gjeldende rett for inndragning av datafiler. Hovedspørsmålet er om reglene åpner for filtrering av ulovlig innhold på internett. Dette er praktisk for eksempel for datafiler med overgrepsbilder av barn (også kalt ”barnepornografi”) og datafiler med skadelig dataprogram som ”datavirus”, ”orm” og ”trojaner”.

Inndragning er en strafferettslig reaksjon som både kan idømmes alene og ved siden av straff som fengsel og bot. Straffeloven gir adgang til å inndra ”ting”. Inndragning innebærer at tingen fratas lovbryteren med endelig virkning. Inndragning kan rettes både mot fysiske og immaterielle objekter som narkotika, pengesedler, datautstyr, rett til fast eiendom og pengekrav.

Avhandlingen konsentrerer seg om to hovedtema. Først drøftes om datafiler som er tatt i beslag av politiet kan inndras. Det andre hovedtemaet er om inndragningsbeslutningen kan anses å omfatte identiske datafiler som er andre steder enn i beslaget, typisk på internett.

Inger Marie Sunde er jurist med mastergrad fra Harvard Law School, har arbeidet som førstestatsadvokat i ØKOKRIM og leder av politiets datakrimsenter; medlem og sekretær for Datakrimutvalget I og II. Avhandlingen ble avlagt ved Universitetet i Oslo i 2010, og Sunde arbeider nå som førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2011-03 (pdf)

Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35