Tre artikler om IT-styring i norsk forvaltning.

Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen – Fra kontrollør til aktør: Behov for nye roller for fagdepartementene i styring av tverrgående IKT-prosjekter? Arild Jansen, Tommy Tranvik – IT governance in Norwegian public sector – business as usual? Arild Jansen – The functions of ICT in public sector and its impact on governancE

2012-01, Arild Jansen, Ivar Berg-Jacobsen og Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2012-01

Alle 3 arbeidene bygger på en undersøkelse av IKT-styringen i forvaltningen, hvor datamaterialet er samlet inn gjennom dokumentstudier, intervjuer og diskusjoner med nøkkelpersoner i den norske statsforvaltningen. Første del av denne undersøkelsen er publisert som CompLex 1/2011 – Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen: Styring av den elektroniske forvaltning i Norge: en tilstandsrapport. Forskningen er delvis støttet av Norges Forskningsråd og likeledes av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), men hovedinnsatsen er bruk av egen forskningstid, som en del av forskningen innen eForvaltning ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Arild Jansen er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Ivar Berg-Jacobsen, tidligere masterstudent ved Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, ansatt i Helsedirektoratet fra desember 2011. Tommy Tranvik er forsker ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2012-01 (pdf)

Publisert 5. feb. 2019 09:51 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35