To arbeider i prosjektet Road to media-aware user-Dependent self-aDaptive Networks (R2D2)

Darren Read – Network Neutrality Dag Wiese Schartum – Rettslige aspekter ved analyse av bruksmønstre knyttet til digitale TV-sendinger  

2012-02, Darren Read og Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2012-02

Les hele utgivelsen CompLex 2012-02 (pdf)

Publisert 5. feb. 2019 09:51 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35