Det gjennomsiktige arbeidslivet : erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker

Det gjennomsiktige arbeidslivet : erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker

2013-02, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2013-02

Denne rapporten er basert på studier av erfaringer med og holdninger til feltteknologi i 50 virksomheter i offentlig og privat sektor.

Med feltteknologi menes alle tekniske hjelpemidler som muliggjør elektronisk registrering og tilgjengeliggjøring av opplysninger om ansatte utenfor fast arbeidssted. De mest vanlige formene for feltteknologi er elektroniske kjørebøker, flåtestyringssystemer, håndholdte dataenheter (smarttelefoner, PDA, bærbar pc, osv.), strekkodesystemer, ulike typer sensorer, radiofrekvensidentifisering (RFID) og digitale fartsskrivere.

Rapporten springer ut av forskningsprosjektet «Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted», som er gjennomført i et samarbeid mellom Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo, og Forskningsstiftelsen Fafo.

Tommy Tranvik er ansatt som forsker ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2013-02 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:51 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35