Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

2013-03, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2013-03

Rapporten inneholder en bred gjennomgang av personvernrettslige spørsmål knyttet til teknologi som brukes for å holde kontakt med, styre og kontrollere arbeidstakere utenfor fast arbeidssted (feltteknologi).

Dag Wiese Schartum er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2013-03 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:51 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35