To masterarbeider innen rettsinformatikk

Linn Catrine Sjølund: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Ingrid Ellingsen Gran: Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak

2013-04, Linn Catrine Sjølund og Ingrid Ellingsen Gran

Omslag for CompLex 2013-04

Denne CompLexen inneholder to masteroppgaver levert høsten 2012 og våren 2013 ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Linn Catrine Sjølunds oppgave ble levert høsten 2012 og omhandler forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern i forbindelse med ansettelse og rekruttering av arbeidstakere. Hun arbeider som advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma.

Ingrid Ellingsen Gran leverte sin oppgave våren 2013 og skriver om vederlagsplikten som oppstår ved offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner, regulert i åndsverkloven av 12. mai 1961 § 45b første ledd. Hun avslutter sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2013.

Les hele utgivelsen CompLex 2013-04 (pdf)

Emneord: personvern, opphavsrett
Publisert 5. feb. 2019 09:51 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35