2014/04 : Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler

Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater

2014-04, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2014-04

Prosjektet «Informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren» finansieres av UNINETT og gjennomføres i samarbeid mellom Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren og Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo.

I denne første rapporten fra prosjektet drøftes fire hovedspørsmål:

- I hvilken grad hadde universiteter og høyskoler etablert skriftliggjorte styringssystemer for informasjonssikkerhet?

- I hvilken grad hadde universiteter og høyskoler med skriftliggjorte styringssystemer innført systemene og satt dem i drift?

- Hvilke utfordringer – hindringer eller barrierer – påvirket innføring og drift av styringssystemene?

- Hvordan forsøkte institusjonene å håndtere utfordringer de stod overfor ved innføring og drift av styringssystemene?

Rapporten gir foreløpige svar på disse spørsmålene. Rapporten bygger på informasjon – skriftlig dokumentasjon og intervjuer med nøkkelpersonell – innhentet fra 20 av drøyt 30 statlige universiteter og høyskoler som er tilknyttet forskningsnettet i Norge og som betjenes av Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren.

 

Les hele utgivelsen CompLex 2014-04 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:52 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35