Digital kryptovaluta og merverdiavgift

Digital kryptovaluta og merverdiavgift

2015-01, Mørch, Morten Hassel

Omslag for CompLex 2015-01

Oppgavens hovedtema er hvorvidt omsetning av Bitcoin og andre digitale kryptovalutaer er gjenstand for merverdiavgift etter norsk lov. Det konkrete spørsmålet som oppgaven besvarer er om Bitcoin skal regnes som en «finansiell tjeneste» eller en «elektronisk tjeneste» etter merverdiavgiftsloven.

Oppgaven inneholder også en grunnleggende innføring i Bitcoin, samt en gjennomgang av rettstilstanden i Europa. Avslutningsvis drøftes temaet Bitcoin og merverdiavgift de lege ferenda, og forfatteren foreslår alternativ regulering på området.

Forfatteren er Morten Hassel Mørch, nyutdannet jurist ved universitetet i Oslo. Oppgaven ble skrevet under et skrivestipendopphold hos advokatfirmaet Haavind, og levert november 2014.

Emneord: elektronisk-handel
Publisert 5. feb. 2019 09:52 - Sist endret 6. feb. 2019 00:40