Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvaltning

Gjennomgang av reglene om samtykke etter personopplysningsloven og forslag til samtykkerutine som felles IKT-komponent 

2016-02, Dag Wiese Schartum og Kjetil Wick Sætre

Omslag for CompLex 2016-02

Les hele utgivelsen CompLex 2016-02 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:52 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35