En litteraturstudie om maskinlæring og jus

Formålet med litteraturstudien er å gi en systematisk og oversiktlig gjennomgang av faglitteratur for å identifisere ulike typer anvendelser av maskinlæring innen det juridiske feltet. Studien omfatter altså ikke rettsdogmatiske og rettspolitiske drøftelser mv. av maskinlæring, men er begrenset til kartlegging av anvendelser slik situasjonen var ved årsskriftet 2017/2018.

2018-01, Kjetil Løyland

Omslag for CompLex 2018-01

Les hele utgivelsen CompLex 2018-01 (pdf)

Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:52 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35