Lovkvalitet - Om departementets sikring av teknisk og språklig kvalitet

Denne oppgaven tar for seg spørsmål knyttet til teknisk og språklig kvalitet i lovgivningen. Hovedfokuset har vært å belyse to forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet dreier seg om hvilke krav som stilles til utarbeidelsen og utformingen til lover. Det andre forskningsspørsmålet jeg har forsøkt å svare på, gjelder departementenes sikring av teknisk og språklig kvalitet i lovgivningen

2018-02, Ida Marie Vangen

Omslag for CompLex 2018-02

Les hele utgivelsen CompLex 2018-02 (pdf)

Publisert 5. feb. 2019 09:52 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35