Vurdering av Helseetatens etterlevelse av Normens krav til konfidensialitet og tilgangsstyring

Forslag til utbedringer av mangler i etterlevelsen av kravene til autentisering, autorisering, tilgangsstyring og konfidensialitet i Profdoc Vision.

2020-02, Henrik Ulseth og Petter Teie Hellum

Omslag CompLex 2020-02

Les hele utgivelsen CompLex 2020-02 (.pdf).

Publisert 3. sep. 2020 10:49 - Sist endret 3. sep. 2020 10:49