Bestilling av enkeltutgivelser - Skriftserien PrivIus

Bøker og materialsamlinger kjøpes hos 

Akademika A/S, St. Olavs plass 5, 0166 Oslo, tlf. 40 76 13 64

eller bestilles via e-post: bestilling-skriftserien-ifp@jus.uio.no


Bestillingen må inneholde:

  • Navn på bestiller
  • Adressen utgivelsen skal sendes til
  • Tittel / Forfatter
  • Antall ønskede eksemplarer
Publisert 14. jan. 2013 16:23 - Sist endret 31. aug. 2018 14:41