Jus og samfunnsøkonomi

Tone Ognedal og Endre Stavang (red.)

PrivIus - Journal of Private Law - Online

Nr. 216 - 2021

Bildet kan inneholde: sky, azure, himmel, gjøre, verden.

Omslag PrivIus 216

PrivIus - Online

Les boken "Jus og samfunnsøkonomi" - PrivIus 216

ISBN 978-82-7236-275-0  /  ISSN 2703-8955

Om boken

Norsk jus kjennetegnes av en pragmatisk rettstenkning, med interesse for
skjæringsfeltet mellom jus og samfunnsøkonomi. Resonnementer som henter
innsikter fra begge disiplinene har derfor vært i fokus ved juridisk fakultet ved
UiO helt siden Schweigaard fikk sitt professorat i 1830-årene. I 1990-årene ble
rettsøkonomi etablert som fagfelt ved UiO. Erling Eide har bidratt med forskning
og undervisning innen dette fagfeltet i mange tiår. I anledning hans 80-årsdag
føres drøftingene omkring jus og samfunnsøkonomi videre av Erling Eide selv
og hans venner og kolleger.

Redaktør Tone Ognedal er førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt, UiO.

Redaktør Endre Stavang er professor ved Institutt for privatrett, UiO.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie,
PrivIus - Journal of private law - Online

- 200 sider

Publisert 22. sep. 2021 14:53 - Sist endret 22. sep. 2021 14:53