Deliktansvar i kontraktsforhold

Sverre Runde

PrivIus - Journal of Private Law - Online

Nr. 217 - 2021

Bildet kan inneholde: himmel, sky, gjøre, engineering, fasade.

Omslag PrivIus 217

PrivIus - Online

Les boken "Deliktsansvar i kontraktsforhold" - PrivIus 217

ISBN 978-82-7236-276-7
ISSN 2703-8955

Om boken

Avhandlingen drøfter i hvilke tilfeller debitor kan holdes ansvarlig på deliktsgrunnlag
for tap som oppstår i forbindelse med kontraktsoppfyllelse.

Problemstillingene som behandles er hvilken anvendelse deliktsansvaret har
i kontraktsforhold, bedømmelsen av vilkårene for deliktsansvar når tapet har
oppstått under kontraktsoppfyllelse og spørsmålet om kreditor fritt kan velge
mellom kontrakts- og deliktsansvar dersom vilkårene er oppfylt etter begge
erstatningsgrunnlag.

Sverre Runde er advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Avhandlingen ble
skrevet mens han var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie,
PrivIus - Journal of private law - Online

- 167 sider

Publisert 5. okt. 2021 10:08 - Sist endret 5. okt. 2021 10:08