EFTA-statenes tilknytning til EUs tredjelandsregime på finansmarkedsområdet

– fra egne tilpasninger mot tett integrasjon

Astrid Rikheim

PrivIus - Journal of Private Law - Online

Nr. 218 - 2021

Bildet kan inneholde: himmel, sky, gjøre, engineering, fasade.

Omslag PrivIus 218

PrivIus - Online

Les boken "EFTA-statenes tilknytning til EUs tredjelandsregime på finansmarkedsområdet – fra egne tilpasninger mot tett integrasjon" - PrivIus 218

ISBN 978-82-7236-277-4
ISSN 2703-8955

Om boken

Finanskrisen førte til en markant styrking av finansmarkedsreglene i EU. EU utviklet blant annet et nytt system for håndtering av tjenesteytere fra tredjeland; ekvivalenssystemet.

EØS-avtalen er premissleverandør for store deler av EFTA-statenes regulering på finansmarkedsområdet. For at EFTA-statene skal være en del av det indre markedet skal EUs regler som omhandler det indre marked innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i EFTA-statene. På den ene siden forutsetter EØS-avtalen at EFTA-statene ikke skal være en del av EUs samarbeid med tredjeland, men kunne ha selvstendige tredjelandsforhold. På den andre siden skal EFTA-statene delta i det indre marked, og må derfor være bundet av regler om det indre marked. Dette er som utgangspunkt forenlige forutsetninger. De nærmere grensene for hvilke tredjelandsregler som skal være en del av EØS-avtalen er imidlertid ikke klare.

I denne fremstillingen redegjør jeg for EUs regler for håndtering av foretak fra tredjeland på finansmarkedsområdet, og viser at EFTA-statene er blitt tettere integrert med EUs tredjelandsregulering. Jeg peker på en utvikling med hensyn til EØS-relevansen av EUs tredjelandsregulering, og vurderer noen mulige konsekvenser for EFTA-statene av tettere integrering og utviklingen i EØS-relevans.

Jeg arbeidet med temaet mens jeg var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Fremstillingen er min masteravhandling, og publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i juni 2020.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie,
PrivIus - Journal of private law - Online

- 183 sider

Publisert 1. nov. 2021 10:22 - Sist endret 1. nov. 2021 10:25