Bærekraftig fondsklassifisering?

 – En analyse av offentliggjøringsforordningen sitt  klassifiseringssystem for «bærekraftige» fond


Madeleine Østenstad

PrivIus - Journal of Private Law - Online

Nr. 220 - 2022

Bildet kan inneholde: himmel, sky, bygning, statue

Omslag PrivIus 220

PrivIus - Online

Les boken "Bærekraftig fondsklassifisering? – En analyse av offentliggjøringsforordningen sitt  klassifiseringssystem for «bærekraftige» fond" - PrivIus 220

ISBN 978-82-7236-279-8

ISSN 2703-8955

Om boken

Avhandlingen tar for seg offentliggjøringsforordningens klassifiseringssystem for såkalte «lysegrønne» og «mørkegrønne» fond etter dens artikkel 8 og 9.

Problemstillingene som behandles er hvilke vilkår et fond må oppfylle for at det skal kunne klassifiseres som et artikkel 8- eller 9-fond, hvilke rettsvirkninger som følger en slik klassifisering og hvilke konsekvenser en fondsforvalter kan bli møtt med dersom et fond forvaltes i strid med klassifiseringens vilkår og opplysningskrav. Gjennom disse problemstillingene avklarer avhandlingen nærmere hva som skal til for at fond rettmessig skal kunne benytte artikkel 8- og 9-klassifiseringen, i hvilken grad klassifiseringene resulterer i bærekraftige investeringsresultater og hvilke implikasjoner klassifiseringene medfører. Avhandlingen klargjør slik hva klassifiseringssystemet innebærer for bærekraftig fondsforvaltning, samtidig som den identifiserer svakheter og problemer.

Madeleine Østenstad er advokatfullmektig hos Wikborg Rein Advokatfirma. Avhandlingen ble skrevet mens hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Som vitenskapelig assistent var hun tilknyttet prosjektet «Futuring Sustainable Nordic Business Models». Avhandlingen ble nominert til UiOs Bærekraftspris 2022


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie,
PrivIus - Journal of private law - Online

- 185 sider

Publisert 22. nov. 2022 16:18 - Sist endret 22. nov. 2022 16:18