Skriftserie B - Materialsamlinger

Skriftserien - Institutt for privatrett

Alle utgivelser i serie B

Bestilling

Serie B - Materialsamlinger

Nr. Forfatter Tittel Kr.
81. Giuditta Cordero-Moss (ed.) Europeisk Internasjonal Privatrett - Materialsamling. 380 s. 2019 Utgått
80. Peter Hambro, Tone Sverdrup, John Asland og Tone Linn Werstad Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter, Kurs Privatrett grunnfag, 168 s. 2017Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter, Kurs Privatrett grunnfag, 168 s. 2017Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter, Kurs Privatrett grunnfag, 168 s. 2017Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter, Kurs Privatrett grunnfag, 163 s. 2018 Utgått
79 Bernard Johann Mulder (red.) Materialsamling i arbeidsrett. Tariffavtaler m.m. Lovlig hjelpemiddel til eksamen i arbeidsrett valgfag. 531 s. 2018 Utgått
78. Lee Bygrave (ed.) Electronic Commerce Law. 275 s. 2017 Utgått
77. Bernard Johann Mulder (ed.) European Labour Law. Cases and Materials. 475 s. 2017 Utgått
76. Peter Hambro, Tone Sverdrup, John Asland og Tone Linn Werstad Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter, Kurs Privatrett grunnfag, 168 s. 2017 Utgått
75. Tobias Mahler (ed.) Electronic Communications Law - Regulatory Instruments, 179 s. 2016 Utgått
74. Giuditta Cordero-Moss (ed.) Europeisk internasjonal privatrett, Hjelpemiddel til eksamen, 350 s., 2016 Utgått
73. Giuditta Cordero-Moss (ed.) International Commercial Law. Materials., 258 s. 2016 Utgått
72. Lee Bygrave (ed.) Electronic Commerce Law. 236 s. 2016 Utgått
71. Lee Bygrave and Inger Berg Ørstavik (eds.) Intellectual Property Law in the Information Society. Regulatory Instruments. 209 s. 2015 Utgått
70. Erling Hjelmeng EU Competition Law. Treaty provisions and regulations. 101 s. 2015 Utgått
69. Lee Bygrave, Per Svendsen og Tobias Mahler (eds.) Electronic Communications Law. Regulatory Instruments. 161 s. 2015 Utgått
68. Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. 164 s. 2015 Utgått
67. Giuditta Gordero-Moss (red.) Obligasjonsrett I - Supplerende litteratur om internasjonale kontrakter og internasjonale kilder. 87 s. - 2015 Utgått
66. Ole-Andreas Rognstad og Harald Irgens-Jensen (red.) Materialsamling i opphavsrett - EU-direktiver og internasjonale konvensjoner om opphavsrett og beslektede rettigheter
Lovlig hjelpemiddel til eksamen. 223 s. - 2015
Utgått
65. Stein Evju (red.) Materialsamling i arbeidsrett - Hovedavtaler, overenskomster, direktiver. Lovlig hjelpemiddel til eksamen i arbeidsrett valgfag. 514 s. - 2014 Utgått
64. Lee Bygrave, Per Svendsen og Tobias Mahler(eds.)

Electronic Communications Law. Regulatory Instruments. 160 s. - 2014

Utgått
63. Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland

Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter.Kurs privatrett grunnfag, 164 s. 2014

Utgått
62. Rognstad, Stenvik og Østerud (red.) Markedsrett - Materialsamling. 82 s. - 2014 Utgått
61. Guiditta Cordero-Moss (red.) Europeisk internasjonal privatrett - Materialsamling. Hjelpemiddel til eksamen.  296 s. - 2014 Utgått
60. Stein Evju (ed.) International and Comparative Labour Law - Cases and materials. 442 s. - 2014 Utgått
59. Lee A. Bygrave (ed.)

Intellectual Property Law in the Information Society. Regulatory Instruments. 178 s. - 2013

Utgått
58. Stein Evju (red.) Materialsamling i arbeidsrett - Hovedavtaler, overenskomster, direktiver. Lovlig hjelpemiddel til eksamen i arbeidsrett valgfag. 511 s. - 2012 Utgått
57. Lee A. Bygrave (ed.)

Intellectual Property Law in the Information Society. Regulatory Instruments. 240 s. - 2012

Utgått
56. Lee Bygrave, Per Svendsen og Tobias Mahler(eds.)

Electronic Communications Law. Regulatory Instruments. 156 s. - 2012

Utgått
55. Ole-Andreas Rognstad (ed.) Intellectual Property Law in the Information Society. Regulatory Instruments II. (Permitted for use during the exam). 114 s. - 2011 Utgått
54. Guiditta Cordero-Moss (ed.) International Commercial Law - Materials. 247 s. - 2011 Utgått
53. Erling Hjelmeng EU Competition Law. Treaty Provisions and Regulations. 98 s. - 2011 Utgått
52. Stein Evju Materialsamling i arbeidsrett. 503 s. - 2011 Utgått
51. Lee Bygrave, Per Kaare Svendsen og Tobias Mahler Electronic Communication Law. 106 s. - 2011 Utgått
50. Giuditta Cordero-Moss (red.)

International Commercial Law - Materials, 232 s. - 2010

Utgått
49. Lee A. Bygrave and Per Kaare Svendsen

Electronic Communications Law and Internet Governance, 162 s. 2010

Utgått
48. Per Fosmark, Peter Hambro og Tone Sverdrup

Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag, 150 s. 2010

Utgått
47. Harald Irgens-Jensen, Olav Kolstad, Geir Woxholth og Kåre Lilleholt

Kursmateriale i kjøps- og avtalerett, 203 s. 2009

Utgått
46. Stein Evju (red.)

Materialsamling i arbeidsrett, Hovedavtaler, overenskomster, direktiver, 648 s. 2009

Utgått
45. Lee A. Bygrave og Per Kaare Svendsen

Electronic Communications Law and Internet Governance,  106 s. 2009

Utgått
44. Erling Johan Hjelmeng

EC Competition Law - Treaty Provisions and Regulations (Permitted for use 
during the exam). 83 s. 2009

Utgått
43. Morten Kjelland (red.) Kurshefte i erstatningsrett. 518 s. - 2009 (utgitt på Gyldendal) Utgått
42. Harald Irgens-Jensen, Olav Kolstad og Geir Woxholth og Kåre Lilleholt Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. 149 s. - 2008 Utgått
41. Per Fosmark, Peter Hambro og Tone Sverdrum Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter.
Kurs privatrett grunnfag. 145 s. - 2008
Utgått
40. Erling Eide og Endre Stavang Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. 91 s. - 2007 Utgått
39. Harald Irgens-Jensen, Olav Kolstad og Geir Woxholth Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. 155 s. - 2007 Utgått
38. Per Fosmark, Peter Hambro og Tone Sverdrup Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. 135 s. - 2006 Utgått
37. Harald Irgens-Jensen, Olav Kolstad og Geir Woxholth Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. 155 s. - 2006 Utgått
36. Harald Irgens-Jensen, Olav Kolstad og Geir Woxholth Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. 152 s. - 2005 Utgått
35. Per Fosmark, Peter Hambro og Tone Sverdrup Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. 135 s. - 2005 Utgått
34. Hallvard Sandvold Traktat- og direktivsamling i opphavsrett. 204 s.(Lovlig som hjelpemiddel til eksamen)  -2005 Utgått
33. Geir Woxholth (red.) Prosjektoppgaven for 3. avd. Masterstudiet i rettsvitenskap.85 s. 2005 Utgått
32. Dag Michalsen Europeisk privatrettshistorie - 6 artikler. Jur3000 - 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap. Kompendium - Rettshistorie.108 s.-  2005 (Utgitt som bok.) Utgått
31. Per Fosmark, Peter Hambro og Tone Sverdrup Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. 135 s. -2005 Utgått
30. Geir Woxholth (red.) Prosjektoppgaven for 3. avd. Masterstudiet i rettsvitenskap. 72 s. - 2004 Utgått
29. Harald Irgens-Jensen, Olav Kolstad og Geir Woxholth Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005 - Revid. utg. 152 s. Utgått
28. Ole-Andreas Rognstad Studiemateriale i opphavsrett. 130 s. 2004 Utgått
27. Are Stenvik og John Asland Kursmateriale i erstatningsrett. Rev. versjon. 366 s. 2003 Utgått
26. Margrethe Buskerud Christoffersen, Viggo Hagstrøm og Olav Kolstad Kontraktsrett I - Forelesnings- og kursmateriale. Rev. versjon. 113 s. 2003 Utgått
25. Per Fosmark, Peter Hambro og Tone Sverdrup Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. 110 s.
(Se B 31 - ny utg.).
Utgått
24. Erling Eide Rettsøkonomi. Del 4. 62. s. Oslo 1999. 2. opplag Oslo 2000 Utgått
23. Endre Stavang

Rettsøkonomi. Del 5. 75 s. Oslo 1999. 2. utgave Oslo 2000

Utgått
22. Erling Eide og Endre Stavang Rettsøkonomi. Del 1, Del 2 og Del 3. 251 s. Oslo 1999. 2. opplag Oslo 2000. Utgått
21. Torstein Eckhoff Rettskildelære. 3. Utgave. Utdrag. 84 s. (4. utgave kommet i bok TANO 1997) Utgått
20. Erling Eide Rettsøkonomi for offentlig rett. 137 s. Utgått
19. Jan Helgesen, Endre Stavang og Amund Noss Materialsamling for seminar i rettskildelære X. 173 s. Utgått
18.   Spørsmål i familierett og arverett. 20 s. (Tidligere B n. 15) Utgått
17. Jan Helgesen, Endre Stavang og Amund Noss Materialsamling for seminar i rettskildelære IX. 206 s. Utgått
16.   Oppgaver i kjøpsrett. 50 s. (Tidligere B nr. 6) Utgått
15.   Spørsmål i familierett og arverett. 65 s. (Tidligere B nr. 12) Utgått
14. Erling Eide og Vidar Ringstad Veiledning i besvarelse av oppgaver i sosialøkonomi. 70 s. (Tidligere B nr. 7) Utgått
13. Endre Stavang og Amund Noss Materialsamling for seminar i rettskildelære VIII. 200 s. Utgått
12.   Spørsmål i familierett og arverett. 65 s. (Tidligere B nr. 9) Utgått
11. Endre Stavang og Karl-Anders Grønland Materialsamling for seminar i rettskildelære VII. 179 s. Utgått
10.   Oppgavesamling i avtalerett. 63 s. (Tidligere B nr. 5) Utgått
9.   Spørsmål i arverett og familierett. 80 s.
Revidert utgave ved Peter Hambro. Ny utgave B nr. 12.
Utgått
8. Viggo Hagstrøm Fragmenter fra obligasjonsrett. Kapittel 42-49. 200 s. Utgått
7. Erling Eide og Vidar Ringstad Veiledning i besvarelse av oppgaver i sosialøkonomi. 38 s. Utgått
6.   Oppgaver i kjøpsrett. 49 s. ((Tidligere nr. 121.) Ny utgave B nr. 16. Utgått
5. Lucy Smith Oppgaver i avtalerett. 46 s. Utgått
4. Kirsti Strøm Bull /Arne Fliflet Spørsmål i arverett og familierett. 55 s. Utgått
3. Jan Helgesen og Atle Johansen Materialsamling for seminar i rettskildelære VI. 157 s. Utgått
2.   Doms- og oppgavehefte i erstatningsrett. Utgått
1. Gert-Fredrik Malt Politicas y Organizaciones de produccion mejoramiento y administracion de viviendas en la nueva Nicaragua. Utgått

 

 

Publisert 14. jan. 2013 15:14 - Sist endret 13. mai 2022 08:30