Om PrivIus - Journal of Private Law

Serien utgis av Privatrettsfondet - Fondet til fremme av forskning på privatrettens område.

Formål

Fondets formål er å fremme privatrettsforskningen. Dette kan skje ved utgivelse av eller støtte til utgivelser av skrifter, bidrag til seminarvirksomhet og andre arrangementer, stipendier til faglige reiser og andre tiltak.

Styre

Fondets styre består av professor Trygve Bergsåker, Institutt for privatrett, (leder), partner Stephan L. Jervell, Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS og partner Siri Teigum, Advokatfirma Thommessen.

Redaksjonskomité

Privatrettsfondet har nedsatt en redaksjonskomite for utgivelser av PrivIus - Journal of Private Law (Skriftserie ved Institutt for privatrett). Redaksjonskomitéen består av professor Trygve Bergsåker og professor Endre Stavang. Alle utgivelser blir fagfellevurdert før publisering.

Administrasjon/regnskap

Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum

Kontakt

E-post: privatrettsfondet@jus.uio.no
Telefon: 22 85 97 86

Publisert 12. feb. 2009 09:51 - Sist endret 9. feb. 2015 10:58