Skriftserien - Utgivelser fra 2010

- En analyse av Høyesteretts tilnærming til fastsettelsen av full erstatning

v/Sondre Nilsen Rødevand

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 211 - 2019

- Overflateeierens rett til erstatning ved tunnelinngrep

v/Marie Engebakken Kvam

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 210 - 2019

- Tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser

v/Tobias Skurdal Tofte

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 209 - 2018

Henriette Lyngholt

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 207 - 2017

Håvard Olsen Sterri

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 206 - 2017

Thor Falkanger

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 205 - 2017

En veiledning om form, sprog og referanser, med praktiske anvisninger om tekstbehandling.

Stein Evju

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 204 - 2016

Julia Ringvik Bennin

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 203 - 2016

Giuditta Cordero-Moss (ed.)

Skriftserie nr. 185 - 2010

MERK! Denne boken er utgått. Den er erstattet av boken "International commercial contracts", Cambridge university press, 2014

Marion Holthe Hirst

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 202 - 2015

Thor Falkanger

PrivIus nr. 201 - 2015

Redaktører: Beate Sjåfjell og Arild Stubhaug

PrivIus nr. 200 - 2015

Erling Eide, Henrik Lando og Endre Stavang (red.)

Skriftserie nr. 197 - 2014

Linn Vårhus Sørhaug

Skriftserie nr. 194 - 2014

- Fra forskergruppe i naturressursrett

Stein Evju (ed.)

Skriftserie nr. 193 - 2013

Av Ole-Andreas Rognstad, Johan L. Tønnesson, Anne-Hilde Nagel, Hallstein Laupsa

Skriftserie nr. 192 - 2013

Av Heidi Anita Skjærvik

Skriftserie nr. 191 - 2013

Av Ole André Oftebro

Skriftserie nr. 189 - 2012

Av Lars Ole Sikkeland

Skriftserie nr. 187 - 2011

Prosjektpublikasjon nr. 8 "Anglo-American Contract Models"