Mål og rett - Juristmållaget 75 år

Av Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.)

Skriftserie 182 - 2010

Bestilling og pris

Utgivelser og bestilling - Pris: Kr. 185,-

Om boken

Juristmållaget var 75 år i 2009. Laget vart skipa i 1934, låg nede ei tid og vart oppattskipa i 1954. I dag er det fleire juristar enn nokon gong før som skriv nynorsk, og i dette jubileumsskriftet har vi samla artiklar frå medlemmer og andre. Artiklane handlar om juss og språk og ikkje minst om korleis det er å bruke nynorsk i jusstudiet og i juriststillingar. Dei faglege aktivitetane i Juristmållaget, som skriveseminara, blir òg omtala.

Jubileumsskriftet har med helsingar frå justisministeren og frå leiaren i Noregs Mållag.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 175 sider

Publisert 12. okt. 2012 13:40 - Sist endret 5. mars 2021 15:05