Offentlige anskaffelser - Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter?

Av Gjermund Aasbrenn

Skriftserie nr. 190 - 2012

Regelverket for offentlige anskaffelser regulerer i første rekke perioden fra anskaffelsesprosessen påbegynnes og frem til tidspunktet for kontraktsinngåelse. EU-domstolen har imidlertid, i sak C-454/06 (Pressetext) lagt til grunn at vesentlige endringer i en inngått kontrakt skal anses som inngåelse av en ny kontrakt, som må følge anskaffelsesregelverket når den inngås. I boken utpensler og operasjonaliserer forfatteren dette vesentlighetskriteriet.

Gjermund Aasbrenn er advokatfullmektig i Arntzen de Besche. Boken er en bearbeidet versjon av hans masteravhandling, som ble levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, høsten 2011.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 102 sider

Skriftserien

Utgivelser og bestilling

Pris: Kr. 155,-

Publisert 12. okt. 2012 13:39 - Sist endret 9. des. 2020 11:26