Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok)

Marie Nesvik

Skriftserie nr. 195 - 2014

Fremstillingen er en oppdatert versjon av forfatterens notater til forelesning om internasjonalprivatrettslige spørsmål i person-, familie- og arveretten, avholdt ved Universitetet i Oslo høsten 2013. Den er ment som en hjelp for studenter i valgfaget internasjonal privatrett (UiO), og skal fungere som et tillegg til Helge Johan Thues bok «Internasjonal privatrett. Personrett, familierett og arverett. Alminnelige prinsippet og de enkelte reguleringer».

Marie Nesvik er PhD-stipendiat ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

ISBN 978-82-7236-235-4

- 70 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 180,-

Publisert 8. juli 2014 15:49 - Sist endret 9. des. 2020 11:29