Rettsøkonomi i nordiske dommer

Erling Eide, Henrik Lando og Endre Stavang (red.)

Skriftserie nr. 197 - 2014

Moderne rettstenkning, med rettsøkonomi som et viktig fornyende element, tilsier at det er yrkesetisk ønskelig og samsvarende med praktisk rettstenkning å la samfunnsøkonomiens tankeredskaper tjene som verktøy i rettsvitenskapen generelt, og dessuten la dem være til hjelp i forbindelse med tvisteløsning. Denne samlingen av artikler, basert på seminarinnlegg ved Institutt for privatretts rettsøkonomiske domsseminar i august 2013, belyser med eksempler fra nordisk rettspraksis hvorfor og hvordan samfunnsøkonomisk innsikt og forståelse konkret kan brukes til å bedre rettens begrunnelser og til å øke sjansen for å nå et forsvarlig og godt resultat. På seminaret deltok rettsøkonomisk interesserte akademikere fra alle nordiske land, samt høyesterettsdommere fra alle nordiske land, unntatt Danmark.

Redaktørene for denne boken er professor emeritus Erling Eide, professor Endre Stavang og professor II Henrik Lando. Alle tilknyttet Institutt for privatrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 255 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 300,-

Publisert 2. sep. 2014 15:42 - Sist endret 9. des. 2020 11:30