Fornybarsatsingen og lov om elsertifikater - en rettsøkonomisk analyse

Jan Petter Horn

PrivIus nr. 198 - 2015

Avhandlingen redegjør for bakgrunnen for fornybarsatsingen og lov om elsertifikater. Det redegjøres for innholdet i og virkningene av den nye støtteordningen for elsertifikatberettigede og elsertifikatpliktige. Betydningen for investor og grunneier er illustrert gjennom tre konkrete norske fornybarprosjekter innen henholdsvis såkalt stor vannkraft, småkraft og vindkraft. Fornybarsatsingen underlegges en rettsøkonomisk analyse der måloppnåelse og konsekvenser av valg av virkemidler står i fokus. Avhandlingen redegjør også for Norges fornybarmålsetting i 2020.

Jan Petter Horn (51 år) er utdannet siv.øk MBA fra NHH og arbeider til daglig i Agder Energi.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus Journal of private law

- 216 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 260,-

Publisert 17. feb. 2015 14:56 - Sist endret 9. des. 2020 11:31