Fra ord til handling - Om Grunnlovens miljøparagraf 112

Redaktører: Beate Sjåfjell og Arild Stubhaug

PrivIus nr. 200 - 2015

Farene ved global oppvarming blir stadig tydeligere, og hva vi kan gjøre for å bevare naturmangfold og levelige kår for både oss og kommende generasjoner er et av vår tids viktigste spørsmål.

Grunnloven § 112 slår fast at vi har rett til et levelig miljø for oss og våre etterkommere, og at staten har plikt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre oss denne retten. Miljøparagrafen ble først vedtatt i 1992, og skjerpet ved grunnlovsreformen 2014. I den miljøkampen som nå synes nødvendig, vil Grunnloven § 112 kunne bli et viktig rettslig redskap.

Denne boken diskuterer Grunnlovens miljøparagraf og klimadebatten fra flere perspektiver: med utgangspunkt i rettsvitenskapen, medievitenskapen, biovitenskapen og filosofien, med bidrag fra en nederlandsk advokat med erfaring fra klimasøksmål, fra en praktisk aktivist, fra ungdommen, fra besteforeldregenerasjonen og fra poeten.

Boken er basert på innlegg holdt på en konferanse som ble arrangert i forbindelse med grunnlovsfeiringen i 2014, og disse tekstene bør kunne inspirere, engasjere og provosere til debatt - i akademika, blant studenter og folk flest.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 147 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 250,-

Publisert 5. okt. 2015 14:55 - Sist endret 9. des. 2020 11:32