De Castbergske barnelover fra 1915 - et norsk førsteskritt i rettsutviklingen

Marion Holthe Hirst

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 202 - 2015

Emnet for denne avhandlingen er de Castbergske barnelover fra 1915. Avhandlingen gir et grundig innblikk i den argumentasjonen som ble ført for å få lovene vedtatt. Avhandlingen tar også for seg de samfunnsmessige forutsetningene for lovenes vedtagelse, og ser på hva som gjorde en slik radikal lovendring mulig i 1915.

Marion Holthe Hirst er cand.Jur. (1986) fra UiO, og har et postgraduate Diploma of Advanced European Studies fra College of Europe, Brugge i Belgia (1987). Hun har arbeidet flere år i utlandet, som advokatfullmektig i London og som rådgiver i Brussel. Hun har også arbeidet som advokat i NHO, hos Huldt & Lillevik AS og siden 2006 som førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer hvor hun bl.a. underviser i familierett og arbeidsrett.

Boken er et opptrykk av tidligere utgivelse nr. 110 fra 1986.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 127 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 225,-

 

Publisert 5. nov. 2015 15:35 - Sist endret 9. des. 2020 11:33