Skriftlig jus. Skriftstelleri i juridiske arbeider på norsk.

En veiledning om form, sprog og referanser, med praktiske anvisninger om tekstbehandling.

Stein Evju

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 204 - 2016

Skriftlig fremstilling er viktig i juridisk arbeid på alle plan. God formidling har flere fasetter. Fremstillingen må ha tydelige problemstillinger og presenteres i en form som gir leseren et godt inntrykk. Ikke minst er godt sprog sentralt. "Klart språk" krever mer enn enkle ord og enkel setningsbygning. Riktig ordvalg, rettskrivning og tegnsetting er vesentlig for et godt resultat. I mange arbeider er henvisningsteknikk og utførlige referanser også viktige faktorer. Alle disse temaene blir behandlet i denne veiledningen. Den inkluderer også praktiske råd om bruk av tekstbehandling. Det kan ha betydning i seg selv at en fremstilling presenterer teksten på en ryddig og konsekvent måte som ikke gjør den tung å lese. Det gjelder mange typer arbeider, blant annet avhandlinger på ulike nivåer.
 

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 150 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 320,-

Publisert 16. des. 2016 10:22 - Sist endret 9. des. 2020 11:34