Lovsatt fortrinns- og sikringsrett for pengefordringer

Thor Falkanger

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 205 - 2017

Sikring av riktig betaling av pengefordringer skjer først og fremst ved avtale om pant. Blir det for øvrig betalingsproblemer, er det utleggsveien som benyttes.

Lovgiveren har imidlertid på mange måter hjulpet den kreditor som har et pengekrav - og da ikke bare ved å deklarere at krav av en viss type gir tvangsgrunnlag for utlegg. Lovverket har an lang rekke av fortrinns- og sikringsordninger - ofte under navnet legalpant - til fordel for det offentlige, men også for den private kreditor. Dette er ordninger som ved nærmere ettersyn viser seg å ha nokså ulike virkninger - fra det beskjedne til tilfeller der kreditor selv kan selge et objekt og ta seg dekket, uten bistand fra domstol og namsmyndighet.

I dette arbeidet redegjøres det for bredden og variasjonene i dette mangslungne regelverk.

Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om panterett, konkurs og tvangsfullbyrdelse.
 

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 96 sider

Skriftserien

Bestill boken via Akademika bokhandel.

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 245,-

Publisert 6. apr. 2017 12:42 - Sist endret 9. des. 2020 11:35