Uklarheter i konkurransegrunnlag

- Tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser

v/Tobias Skurdal Tofte

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 209 - 2018

Hvordan tolkes et uklart konkurransegrunnlag? Hva skjer med kontrakter som inngås på slike grunnlag? Som hovedregel tolkes uklarheter i konkurransegrunnlag mot oppdragsgiveren (byggherren), som ensidig har forfattet de aktuelle bestemmelsene. Dette utgangspunktet - ofte kalt forfatterregelen eller uklarhetsregelen - er likevel ikke avgjørende for alle tilfeller av uklarhetsproblematikk. Av objektive grunner kan kontrakten likevel anses som klar, partene kan ha hatt en felles forståelse, eller subjektive forhold hos tilbyderen (entreprenøren) kan tilsi at uklarheten burde gå utover denne. Anskaffelsesrettslige hensyn kan også få betydning for tolkningsresultatet.

Denne fremstillingen omhandler tolkning av entreprisekontrakter som er inngått i regelverket for offentlige anskaffelser, og undersøker grensene for når forfatterregelen anvendes på uklarheter i konkurransegrunnlag.

Fremstillingen gjengir i hovedsak masteravhandlingen til Tobias Skurdal Tofte, slik den ble levert i juni 2017. Tofte var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. For tiden er Tofte ansatt som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma AS.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 172 sider

Skriftserien

Bestill boken via Akademika bokhandel.

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 300,-

Publisert 28. juni 2018 11:07 - Sist endret 9. des. 2020 11:37