Tunneler og energibrønner

- Overflateeierens rett til erstatning ved tunnelinngrep

v/Marie Engebakken Kvam

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 210 - 2019

PrivIus 210

Menneskelig aktivitet når stadig nye høyder og dybder. Undergrunnen har lenge blitt oversett og har i liten grad vært gjenstand for rettslig regulering. Samtidig bygges det mer under grunn enn noen gang tidligere som følge av arealknapphet og teknisk utvikling. På politisk nivå ser vi en økt bevisstgjøring i forhold til behovet for utvikling av rammeverket og tilrettelegging for tredimensjonal arealplanlegging
i kommunene. Inngrep i undergrunnen er dermed et felt under utvikling og det kan forventes økt rettsliggjøring i tiden fremover.

Boken inneholder en rettslig analyse av rettsspørsmål som gjør seg gjeldende ved ekspropriasjon til tunnelformål, herunder betydningen av nye utnyttelsesmetoder som etablering av energibrønner. Aktuelle problemstillinger som behandles inngående er eiendomsrettens utstrekning i grunnen, verdsettelse av undergrunnen og overflateeiers rett til erstatning, blant annet som følge av vedtatte sikringssoner
og skadefølger.

Marie Engebakken Kvam var vitenskapelig assistent, tilknyttet forskergruppe for Naturressursrett, og leverte sin avhandling «Tunneler og energibrønner» våren 2018.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 151 sider

Skriftserien

Bestill boken via Akademika bokhandel.

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 265,-

Publisert 28. mai 2019 14:26 - Sist endret 9. des. 2020 11:37