Kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjonserstatning

- En analyse av Høyesteretts tilnærming til fastsettelsen av full erstatning

v/Sondre Nilsen Rødevand 

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 211 - 2019

PrivIus 211

Bestilling og pris

Bestill boken via Akademika bokhandel. Pris: Kr. 265,-.

Om boken

Denne boken omhandler kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjon og gir en grundig fremstilling av Høyesteretts tilnærming til fastsettelsen av kapitaliseringsrenten. Fremstillingen tar både for seg hvordan Høyesterett tidligere har fastsatt kapitaliseringsrenten og hvordan Høyesterett går frem i den ferskeste høyesterettsavgjørelsen (Skeidar-avgjørelsen).

Boken kaster også lys over hvordan Høyesterett fastsetter kapitaliseringsrenten ved personskadesaker. Selv om situasjonen som utløser erstatningskravet ved personskade er en annen enn ved ekspropriasjon, oppstår nemlig de samme grunnleggende utfordringene ved å skulle fastsette erstatningsbeløpet.

Sondre Nilsen Rødevand er advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma. Han var vitenskapelig assistent på Nordisk Institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo i 2019 da han skrev denne avhandlingen. Her var han tilknyttet forskergruppen for naturressursrett. Avhandlingen er i all hovedsak gjengitt her slik den ble levert 1. juni 2019.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 176 sider

 

Publisert 15. jan. 2020 10:34 - Sist endret 9. des. 2020 11:38