Videresalg av nedlastede verkskopier i EU

v/Håvard Kristiansen

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 215 - 2021

PrivIus 214

Bestilling og pris

Bestill boken via Akademika bokhandel. - Pris: Kr. 265,-.

Om boken

Avhandlingens sentrale spørsmål er om nedlastede kopier av opphavsrettslig beskyttede verker kan videreselges. En vanlig oppfatning har vært at mens fysiske verkskopier kan omsettes fritt etter det første salget, må ethvert salg av digitale verkskopier autoriseres av rettighetshaveren. I en del tilfeller ligner imidlertid handel med nedlastede kopier såpass på tradisjonell varehandel, både rent faktisk og økonomisk, at det kan være vanskelig å se noen grunn til å behandle dem ulikt. Hva er for eksempel grunnen til at den som kjøper Donny Hathaways "Extension of a Man" på CD får selge kopien videre, mens den som kjøper verket på iTunes må be rettighetshaver om lov til å få gjøre det samme? Denne fremstillingen ble skrevet mens jeg var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett i 2020, og i den utforsker jeg et av opphavsrettens mest omdiskuterte spørsmål i nyere tid.

 


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 165 sider.

 

Publisert 25. mai 2021 13:48 - Sist endret 25. mai 2021 13:49