Tidligere arrangementer

Tid og sted: 13. des. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Stipendiat Andreas van den Heuvel presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 6. des. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Temaet for faglunsjen er to nye høyesterettsdommer.

Tid og sted: 29. nov. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Ida Berg-Johnsen presenterer sitt avhandlingsprosjekt "Konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold". Når og hvordan kommer arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 14 A til anvendelse?

Tid og sted: 22. nov. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Stipendiat Alexander Næss Skjønberg presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 8. nov. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Det är den fråga om förhandsavgörande som en tysk domstol ställt till EU-domstolen i målet Konrad Erzberger mot TUI AG, C-566/15.

Tid og sted: 2. nov. 2016 12:303. nov. 2016 14:00, Gamle festsal and Professorboligen, Faculty of Law, Karl Johans gate 47

Stein Evju turned 70 on 30 October 2016. In this connection colleagues and friends honored him with a festschrift. The book will be handed over at the Stein Evju Festschrift Symposium held on 2 and 3 November 2016.

Tid og sted: 18. okt. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Diskusjon av aktuelle problemstillinger i saken før forhandlingene i Høyesterett.

Tid og sted: 11. okt. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Marie Nesvik innleder om Eimskip-dommen. Saken gjelder hvilket lands rett som regulerer arbeidsforhold om bord på skip.

Kommentarer ved Viggo Bondi, Norges rederiforbund og Terje Hernes Pettersen, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat.

Tid og sted: 20. sep. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Høyesterett har behandlet klassifiseringen av arbeidsavtalen i en ny dom, HR-2016-1366-A (Avlaster II). Saken gjaldt en kvinne som arbeidet som avlaster og støttekontakt i en kommune.

Tid og sted: 17. juni 2016 09:0018:00, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Arbeidsrettsgruppens årlige faggruppeseminar.

Kun for inviterte deltakere.

Tid og sted: 3. mai 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Stipendiat Andreas van den Heuvel presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 28. apr. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Ingrid Finsland, Arbeids- og sosialdepartementet, innleder.

 

Tid og sted: 26. apr. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Anette Grønnerød-Hemmingby innleder.

 

Tid og sted: 19. apr. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Ida Berg-Johnsen presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 12. apr. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Hewan Negassi presenterer sitt avhandlingsprosjekt med tittelen «Samvittighetsfrihet i en arbeidsrettslig kontekst – i hvilken grad kan man utøve samvittighetsfrihet i arbeidslivet?»

Tid og sted: 5. apr. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Maren Folkestad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 29. mars 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Stipendiat Astrid Iversen presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 15. mars 2016 09:0017:30, Hotel Savoy, Universitetsgaten 11, 0164 Oslo

Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett inviterer til årets Paal Berg-seminar.

Kun for inviterte deltakere.

 

Tid og sted: 8. mars 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

EFTA-domstolens uttalelse i «Holship-saken» (til spørsmål fra Høyesterett») v/advokat Håkon Angell, advokat Nicolay Skarning og advokat Lornts Nagelhus.

Tid og sted: 1. mars 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23. 3. etasje

Innledninger ved advokat Tarjei Thorkildsen, BAHR og advokat Atle Sønsteli Johansen, LO.

Tid og sted: 16. feb. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Postdoktor Marianne Jenum Hotvedt vil gi en kort presentasjon av problemstillingene i sitt forskningsprosjekt.

Tid og sted: 9. feb. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Innledninger ved advokat Margrethe Meder, NHO og advokat Einar Stueland, LO.

Tid og sted: 2. feb. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Marie Nesvik innleder.

Tid og sted: 26. jan. 2016 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Utfordringene ved delingsøkonomien generelt, og ved Uber spesielt, står høyt på dagsorden for aktørene i arbeidslivet. Det vil bli et viktig spørsmål fremover hvordan slike virksomheter skal reguleres. Men først bør vi vel ta stilling til om gjeldende regulering kommer til anvendelse?

Tid og sted: 19. jan. 2016 12:0013:00, Store møterom, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Advokat Lars E. Skotvedt, Føyen Torkildsen, innleder om Høyesteretts dom 8. desember 2015 (HR-2015-02449-A), A mot Gresvig Detaljhandel AS.