Diskriminering vid val av arbetstagarrepresentanter

Det är den fråga om förhandsavgörande som en tysk domstol ställt till EU-domstolen i målet Konrad Erzberger mot TUI AG, C-566/15.

Rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet Tonje Forså Aas og førsteamanuensis Johann Mulder innleder om spørsmålet "Är det förenligt med artikel 18 FEUF (principen om icke-diskriminering) och artikel 45 FEUF (fri rörlighet för arbetstagare), att en medlemsstat endast tillåter arbetstagare som arbetar på ett företags inhemska driftsställen eller i inhemska koncernföretag att aktivt och passivt delta i valet av arbetstagarnas representanter i företagets övervakande organ?"

Publisert 6. okt. 2016 09:40 - Sist endret 11. okt. 2016 11:57