Undervisningsmateriale, faginformasjon mv

Rettsøkonomi er et semiobligatorisk emne i 4. år og et valgemne (UJUR 8530) i 5. år. Nedenfor finnes eksamensoppgaver, noen sensorveiledninger og enkelte mønsterbesvarelser for disse emnene. Dessuten er oppført eksamensoppgaver og noen sensorveiledninger fra to mindre kurs i rettsøkonomi (JUROFFG og JURRESØK) under en tidligere studieordning. Problemstillingene er langt på vei de samme som finnes i dagens emner, men eksamenskravene var mer beskjedne.

 
Om å løse oppgaver i rettsøkonomi

 

Rettsøkonomi 4. år

Eksamensoppgaver: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning eksamensopgave høsten 2007: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning eksamensoppgave høsten 2009: Word-format - PDF-format

Kursoppgaver V10: Word-format - PDF-format
 

Rettsøkonomi valgemne 5. år

Valgemnet (UJUR 8530) kan også tas som et bachelor-kurs (UJUR 1830). Valgemnets omfang og emner er i hovedsak som for valgfaget i den tidligere studieordningen. Eksamensoppgaver, mønsterbesvarelser og sensorveiledninger er av samme art og er derfor like relevante for valgemnet som for valgfaget

Eksamensoppgaver: Word-format - PDF-format

Mønsterbesvarelse V2000: Word-format - PDF-format

Mønsterbesvarelse H2000: Word-format - PDF-format

Mønsterbesvarelse V2001: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning H2000: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning V2001: Word-format - PDF-format

 

Studentavhandlinger
Emnebank rettsøkonomi

Benyttede avhandlingsemner

Rettsøkonomi til offentlig rett grunnfag (JUROFFG)

Gitte eksamensoppgaver: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning V2000: Word-format - PDF-format

 

Det lille valgfaget (JURRESØK)

Gitte eksamensoppgaver i rettsøkonomi: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning H2000 - Velferdstjenester: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning V2001 - Forurenseren skal betale: Word-format - PDF-format

Sensorveiledning H2001 Den bedrøvelige vitenskap: Word-format - PDF-format

Rettsøkonomiske studier i utlandet

LLM og PHD

 

Rettelser

Rettelser Eide/Stavang: Rettsøkonomi I

Rettelser til Eide/Stavang: Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett, Oslo 2001: Word-format - PDF-format

 

 

 

 

 

Publisert 16. jan. 2012 14:55 - Sist endret 6. mars 2014 13:56