Tredjemannsvern

Fagområdet tredjemannsvern er sammensatt av såkalt dynamisk tingsrett (forholdet mellom konkurrerende rettighetshavere), konkursrett og panterett med tvangsfullbyrdelse.

Foto: stock.xchange

Betegnelsen tredjemannsvern benyttes for å understreke at fagene i stor grad gjelder tredjepartskonflikter. Fagområdet har også vært sammenfattet under betegnelsen Omsetning og kreditt. Fagområdet tilhører formueretten.

Undervisning

Fagområdet består av utpregede studie- og undervisningsfag. Det hører under studiets 3. avdeling, der det er tildelt 16 studiepoeng (dynamisk tingsrett 7, konkursrett 7 og panterett med tvangsfullbyrdelse 2).

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/

Emner for masteravhandling

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/emnebank/emnebank-privatrett/index.html#panterett

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/emnebank/emnebank-privatrett/index.html#konkursrett

Forskning

Av aktuelle forskningstemaer nevnes særlig temaer knyttet til internasjonalisering og virksomhet over landegrensene (eksempelvis Cross Border Insolvency, porteføljepant, verdipapirisering, finansiell sikkerhetsstillelse).

Publisert 16. okt. 2009 11:10 - Sist endret 13. juli 2017 14:54