Rettslig regulering av persontilpasset kreftmedisin

De siste årene har det blitt mulig å sekvensere et menneskes genom, det vil si å kartlegge den komplette DNA-sekvensen til et individ. Dette har åpnet nye muligheter innen diagnostikk, behandling og forebygging av sykdom, spesielt innen kreftmedisin.

Heidi Beate Bentzen

Foto: Privat

Om prosjektet

Heidi Beate Bentzens doktorgradsprosjekt tar for seg den rettslige reguleringen av persontilpasset kreftmedisin. Dette innbefatter reguleringen av genetiske undersøkelser, og behandlingen av humant biologisk materiale og DNA-opplysninger, inkludert gjenbruk og datadeling, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet er presentert i mer detalj her.

Mål

Avhandlingen forventes ferdig i mars 2020.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd BIOTEK2021/238999.

Samarbeid

Prosjektet foregår i samarbeid mellom Senter for rettsinformatikk/Institutt for privatrett, Det medisinske fakultetet og Norsk kreftgenomikkonsortium.

 

 

Publisert 10. nov. 2016 16:05 - Sist endret 21. des. 2020 09:29