Endring av økonomiske vilkår i arbeidsforhold

Avhandlingen dreier seg om arbeidsgivers endringsadgang når det gjelder de økonomiske ytelsene i et arbeidsforhold.

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet har sin opprinnelse i etterdønningene etter finanskrisen i 2008, hvor konkurser og bankkollaps satte en hel verden i økonomisk sjokktilstand. I kjølvannet av krisen fulgte vanskelige tider for mange bedrifter.  Konkurstrusler, cash flow-problemer og ordretørke aktualiserte problemstillinger rundt stillingsvern, styringsrett og tilstøtende temaer som aldri før. For økonomisk vanskeligstilte bedrifter ble det aktuelt å vurdere å inndra goder fra ansatte som et ledd i å bedre bedriftens cash flow-situasjon på et kritisk tidspunkt. Det reiste spørsmålet om adgangen til å gjøre dette – og hvor grensen skulle trekkes og distinksjonene gjøres. Selv om finanskrisen langt på vei er historie, er problemstillingene knyttet til arbeidsgivers endringsadgang i aller høyeste grad fortsatt aktuelle. 

Prosjektet har sitt utgangspunkt i spørsmål om endringer i arbeidsforhold, og tar sikte på å analysere og problematisere de problemstillinger som ligger i grenselandet mellom arbeidsgivers styringsrett og de rettigheter en arbeidstaker har krav på som følge av avtale med arbeidsgiver. Formålet med avhandlingen er å undersøke hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre eller bringe til opphør rettigheter en arbeidstaker har basert på slike avtaler – enten rettighetene springer ut fra den opprinnelige arbeidsavtalen, andre avtaler eller som følge av ensidige etablerte ordninger fra arbeidsgiverens side.

Mål

Avhandlingen forventes ferdig oktober 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert via ARFA-prosjektet (Arbeidsrettslig fagutvikling).

 

 

Publisert 29. nov. 2016 14:36 - Sist endret 12. des. 2016 10:56