Deltakere i Fra politikk til praktikk. Digitalisering av bygningsretten – begreper, opplysninger og aktører

Navn Telefon E-post Emneord
Asbjørn Korsbakken Stipendiat +47 22850081 +47 97136689 asbjorn.korsbakken@jus.uio.no Rettsinformatikk