Bærekraftig bankvirksomhet - Pilotprosjekt

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen) og Sparebank 1 Østlandet (SB1Ø) har innledet et transdisiplinært forskningssamarbeid. Formålet er å samprodusere kunnskap hvor forskningsbaserte innsikter og praktiske innsikter om bærekraftig bankvirksomhet integreres, til nytte for forskningen og for SB1Ø, og mer generelt for finansnæringen i Norge.

tekst, sko, skygge

Photo by Ian Schneider on Unsplash.

Samarbeidet mellom Selskapsrettsgruppen ved Professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo og postdoktor Hanna Ahlström ved den Svenska Kungliga Vetenskapsakademien, og SB1Ø ved bærekraftsansvarlig Karoline Bakke Hjertø, passer naturlig inn i Selskapsrettsgruppens pågående forskning og i SB1Øs pågående strategiarbeid.

Bakgrunn

Fra Selskapsrettsgruppens side bygger dette videre på forskning gjort i prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), ledet av Professor Beate Sjåfjell, som ble avsluttet i februar 2020. Den pågående forskningen videreutvikler SMART-resultatene om hvordan bærekraft kan integreres i lovgivning og i selvregulering i næringsliv og finans, samt hvordan bærekraftsvirkninger av næringslivs- og finansaktiviteter kan identifiseres, måles og håndteres. Forskningen dr Hanna Ahlström var ansvarlig for i SMART har både vist fordelene for forskning og praksis ved samarbeid mellom akademia og næringslivet og identifisert hvordan dette best kan gjøres. Videre leder Beate Sjåfjell og Hanna Ahlström arbeidet i Selskapsrettsgruppen med videreutvikling av forskning om risikoene ved manglende bærekraft, som systemrisiko, finansiell risiko og bedriftsrisiko.

Mål

Samarbeidet mellom Selskapsretttsgruppen og SB1Ø startet opp våren 2021 og avsluttes ved utgangen av kalenderåret 2021. Formålet med samarbeidet er å utforskere hvordan Selskapsrettsgruppens forskningsresultater og resultater av den beskrevne pågående forskning kan anvendes i praksis i næringsliv og finans, spesifikt med utgangspunkt i SB1Øs interne strategiarbeid. Selskapsrettsgruppen vil få praktiske eksempler fra SB1Ø og dermed grunnlag for dypere praksis-basert innsikt, samtidig som SB1Ø får forskningsbasert innsikt å trekke på i eget arbeid med revidering av egen strategi.

Gjennom dette vil vi samprodusere kunnskap hvor forskningsbaserte innsikter og praktiske innsikter integreres. Fra bankens side handler dette om å kunne identifisere a) de viktigste områdene, b) de største risikofaktorene og c) de største mulighetene som SB1Ø som regional, norsk sparebank bør fokusere på, frem til 2050, frem til 2030, og spesielt i neste strategiperiode frem til 2025.

Selskapsrettsgruppen og SB1Ø vil stå for formidlingen av separate og samproduserte resultater sammen og hver for seg. I tillegg til publisering av forskningsresultater på vanlige måte, vil partene også samarbeide om forskningsformidling med sikte på nytten dette vil ha for finansinstitusjoner (og annet næringsliv) i deres arbeid med egne strategier på bærekraft.  

Finansiering og prosjektperiode

Prosjektet har bidragsfinansiering fra Sparebank1 Østlandet. Prosjektet startet opp 1.1.2021 og løper frem til sommeren 2022.

 

Publisert 17. juni 2021 08:00 - Sist endret 24. juni 2022 10:26