Deltakere i e-Me – identifisering og autentifisering i nye sosiale media

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Wiese Schartum Professor +47 22850077 d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern
Maryke Silalahi Nuth