Deltakere i Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Wiese Schartum Professor +47 22850077 d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern
Tommy Tranvik

Andre deltakere