English version of this page

Høypresisjons mattrygghet - Patogengenomikk for matindustrien (PathoSeq)

Projektets målsetning er at bedrifter i norsk matindustri blir forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte fordelene ved moderne DNA sekvenserings-teknologi for overvåkning og kontroll av matbårne patogene bakterier. 

Bildet kan inneholde: Snapshot, Gul, Barn, Gate, Hånd.

Illustrasjon: Arbeidspakker, Nofima

Om prosjektet

PathoSeq (Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry) undersøker muligheter for å ta i bruk helgenomsekvensering av pathogener som ledd i overvåking og kontroll av listeria-utbrudd i matproduksjon.

Senter for rettsinformatikk sin rolle i prosjektet er å kartlegge de rettslige rammene for slik virksomhet.

Prosjektet varer fra 2019 til 2023.

Ledelse

Prosjektet ledes av Nofima.

Professor Lee Bygrave er leder for arbeidspakken (work package) om regulatoriske rammer.

For mer informasjon om prosjektet se: https://nofima.no/prosjekt/pathoseq/.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet involverer samarbeid med et stort antall industripartnere.

Publisert 24. nov. 2020 13:45 - Sist endret 25. nov. 2020 15:05