Deltakere i IT-system for utarbeidelse av lover og forskrifter mv. (Regelverkshjelpen)

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Wiese Schartum Professor +47 22850077 d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern