Deltakere i Sårbarhet i et robotsamfunn (VIROS)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Lee Andrew Bygrave Professor +47 22859339 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47 93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Jim Tørresen Professor +47 22852454 +4792846669 (mob) +47 92846669 jimtoer@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, AI, Rekonfigurerbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare
Malcolm Langford Professor +47 22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47 22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring
Kjersti Lohne Førsteamanuensis +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Rebecca Schmidt Postdoktor +47 22850034 +47 22850034 rebecca.schmidt@jus.uio.no Rettsinformatikk
Mona Naomi Lintvedt Stipendiat 48 15 14 18 m.n.lintvedt@jus.uio.no Personvern, eforvaltning, Cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, Rettsinformatikk, kunstig intelligens (KI), Robotikk
Live Sunniva Hjort Vitenskapelig assistent l.s.hjort@student.jus.uio.no
Tereza Duchoňová Vitenskapelig assistent tereza.duchonova@student.jus.uio.no
Karianne Stang Seniorkonsulent +47 22850083 karianne.stang@jus.uio.no

Andre deltakere

  • Gino Pauld D'Paola Puche
  • Carlos Calleja