IDentitet 2022 – Meld deg på årets viktigste konferanse om digital identitet

Deltakerne vil få innblikk i områder som inkludering og digitalt utenforskap, digitalt id-tyveri og hvordan andre land forholder seg til eID. Konferansen arrangeres av Skatteetaten, SODI-prosjektet ved UiO, og NorSIS.

Bildet kan inneholde: gjøre, teknologi, elektrisk blå, visningsenhet, eksteriør på biler.

– Vi er opptatt av å sette innbyggerne i stand til å gjøre gode valg. Det er viktig med bevissthet både om utfordringer og muligheter knyttet til digital identitet, sier seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner-Holm.

Viktig samarbeid

NorSIS og Skatteetaten har gjennom flere år samarbeidet om ID-arbeidet gjennom å gjennomføre den årlige ID-tyveriundersøkelsen og arrangere denne konferansen sammen. I år har vi fått med det viktige forskningsprosjektet Samfunnsikkerhet og digitale identiteter ved UiO som medarrangør og bidragsyter.

-Tverrfaglig samarbeid gjør at tematikken kan belyses fra flere sider og at vi når ut bredt med budskapet vårt, sier Reiner-Holm.

ID-tyveriundersøkelsen

I år ble ID-undersøkelsen gjennomført for ellevte gang. Undersøkelsen viser at antall nordmenn som oppgir at de har blitt utsatt for identitetstyveri den siste toårsperioden er på 3,4 prosent, noe som tilsvarer rundt 150 000 nordmenn over 18 år.

– Dette er nok en bekreftelse på at altfor mange mennesker opplever identitetstyveri. I dag er det for enkelt å kjøpe varer og tjenester i andres navn. Dette er problem for oss som samfunn, og det skaper utrygghet hos den som utsettes for identitetstyveri. Mer ustrakt bruk av nasjonale ID-kort er blant tiltakene som kan redusere problemet, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltning i Skatteetaten.

Flere resultater fra undersøkelsen vil bli presentert under konferansen i mai.

Tema på konferansen

Flere dyktige foredragsholdere vil bidra på konferansen, og dagene vil bli delt opp i temaene:

  • ID-forvaltning i Norge, status og hvor skal vi?
  • Digitalt ID-tyveri
  • Inkludering – Hvem mangler eID på høyeste nivå?
  • eID-management in an international perspective

Meld deg på konferansen og se fullt program

Publisert 21. mars 2022 12:29 - Sist endret 21. mars 2022 12:35