Seminarer

Kommende

Tid og sted: 17. nov. 2021 12:0013:00, Zoom

SODI-onsdag er en månedlig faglunsj i regi av forskningsprosjektet Societal security and digital identities (SODI). Forskningsprosjektet er tverrfaglig og skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre at alle har tilgang til en elektronisk identitet (for eksempel BankID) på høyt sikkerhetsnivå og at alle kan være trygge på at de ikke utsettes for digitalt identitetstyveri. På SODI-onsdag vil vi belyse ulike problemstillinger som er relevante for prosjektet. Arrangementene avholdes på zoom, og er gratis og åpne for alle interesserte.  

Tid og sted: 8. des. 2021 12:0013:00, Zoom

SODI-onsdag er en månedlig faglunsj i regi av forskningsprosjektet Societal security and digital identities (SODI). Forskningsprosjektet er tverrfaglig og skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre at alle har tilgang til en elektronisk identitet (for eksempel BankID) på høyt sikkerhetsnivå og at alle kan være trygge på at de ikke utsettes for digitalt identitetstyveri. På SODI-onsdag vil vi belyse ulike problemstillinger som er relevante for prosjektet. Arrangementene avholdes på zoom, og er gratis og åpne for alle interesserte.  

Tid og sted: 12. jan. 2022 12:0013:00, Zoom

SODI-onsdag er en månedlig faglunsj i regi av forskningsprosjektet Societal security and digital identities (SODI). Forskningsprosjektet er tverrfaglig og skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre at alle har tilgang til en elektronisk identitet (for eksempel BankID) på høyt sikkerhetsnivå og at alle kan være trygge på at de ikke utsettes for digitalt identitetstyveri. På SODI-onsdag vil vi belyse ulike problemstillinger som er relevante for prosjektet. Arrangementene avholdes på zoom, og er gratis og åpne for alle interesserte.  

mobil, fingre, blå farge, tekst
Tid og sted: 21. jan. 2022 09:0016:00, Professorboligen og Zoom

Seminaret arrangeres i regi av SODI-prosjektet og retter seg primært mot saksbehandlere tilknyttet prosjektets rettshjelptilbud samt samarbeidende advokatfirmaer.

Seminaret er gratis og åpent for andre interesserte, men ved mange påmeldte vil samarbeidspartnere i SODI-prosjektet prioriteres for fysisk deltakelse.